Hot line : (0 355) 23 20 47

კონტაქტი

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის იურიდიული სამსახურის მთავარი სპეციალისტი

ია პაპუაშვილი ტელ: 599 85 55 86 

 

Share page