ცხელი ხაზი : (0 355) 23 20 47
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

ბიუჯეტის პროექტი

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი და განმარტებითი ბარათი

გააზიარე