ცხელი ხაზი : (0 355) 23 20 47

განცხადება

3 May, 2019

2019 წლის 13 მაისს 12 საათზე  სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში (მის. ქ.სიღნაღი, დავით აღმაშენებლის მოედანი N2) დანიშნულია სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის თვითნებურად დაკავებულ მიწებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის სხდომა.

         საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 108-ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, დაინტერესებული პირების გამოუცხადებლობა არ გამოიწვევს მიმდინარე ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერებას.

          დღის წესრიგისა და განსახილველ საკითხთა შესახებ ინფორმაცია იხილეთ  დანართ N1-ში.

გააზიარე