ცხელი ხაზი : (0 355) 23 20 47

განცხადება

17 ნოემბერი, 2021

2021 წლის 19 ნოემბერს 13:00 საათზე სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში (მისამართი: ქ.სიღნაღი, დავით აღმაშენებლის მოედანი #2 ) მოწვეულია სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის 20 ნოემბრის მეოთხე მოწვევის საკრებულოს სხდომა.

დღის წესრიგი:

1. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცებისა და შეფასების შესახებ;

მომხსენებელი: მალხაზ ხუციშვილი, მალხაზ სიფრაშვილი.

2. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტის საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყებისა და საჯარო განხილვის დანიშვნის შესახებ:

მომხსენებელი: მალხაზ ხუციშვილი, მალხაზ სიფრაშვილი.

3. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ ,,2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის“ ფარგლებში საქართველოს საპილოტე რეგიონების განვითარების სამთავრობო კომისიის მიერ გამოცხადებულ კონკურსზე განსახილველად წარსადგენი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ.

მომხსენებელი: გოჩა შანშაშვილი.

 

გააზიარე