ცხელი ხაზი : (0 355) 23 20 47
Document description: 
სიღნაღის მუნისციპალიტეტის მერისათვის ქ. სიღნაღში ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე (ს.კ 56.14.42.040) 7.5 კვ. მ ფართობის არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პირდაპირი წესით სასყიდლით სარგებლობის უფლებით (იჯარით) გადაცემასა და ქონების საიჯარო ქირის საფასურის განსაზღვრაზე თანხმობის მიცემის შესახებ.
Document number: 
33
Receive date: 
სამშაბათი, May 28, 2019
Publish date: 
ოთხშაბათი, May 29, 2019
Document file: