ცხელი ხაზი : (0 355) 23 20 47
საკრებულოს კომისიები
საკრებულო და აპარატი

საკრებულოს კომისიები

 საკრებულოს კომისიები

 

იურიდიული კომისია: თავმჯდომარე - ილია ბაიდოშვილი

 

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია: თავმჯდომარე - მალხაზ ხუციშვილი

 

ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისია: თავმჯდომარე -  გოჩა ტოკლიკიშვილი

 

სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი რესურსების კომისია:

თავმჯდომარე გოჩა შანშაშვილი

 

კულტურის, განათლების, ახალგაზრდულ საქმეთა  და სოციალურ საკითხთა კომისია:

თავმჯდომარე - ნანა ნანობაშვილი

გააზიარე