ცხელი ხაზი : (0 355) 23 20 47 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

სოციალური სამსახურის ანგარიში

11 იანვარი, 2022

✅ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურში 2021 წლის პირველი იანვრიდან მთელი წლის განმავლობაში სულ 3022 განცხადება შემოვიდა, ხოლო, შესაბამისი დახმარება 2895 მოქალაქეს გაეწია.

კერძოდ:

➡️ ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (725 ბენეფიციარი) - 290000 ლარი;

➡️ იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალური დაცვა (19 ბენეფიციარი) - 2050 ლარი;

➡️ შშმ პირთა სოციალური დაცვა (504 ბენეფიციარი) - 99870 ლარი;

➡️ ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (120 ბენეფიციარი) - 13300 ლარი;

➡️ განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა ერთჯერადი სოც. დახმარება (1389 ბენეფიციარი) - 178550 ლარი;

➡️ ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლ მეომართა ერთჯერადი დახმარება (57 ბენეფიციარი) - 9050 ლარი;

➡️ მარტოხელა და მარჩენალდაკარგული მშობლის სოციალური დაცვა (40 ბენეფიციარი) - 4850 ლარი;

➡️ ხანძრებისა და სტიქიური მოვლენებით მოყენებული ზარალისათვის ოჯახების დახმარება (23 ბენეფიციარი) - 44100 ლარი;

➡️ მრავალშვილიანი ოჯახების და ობოლი სტუდენტების დახმარება (15 ბენეფიციარი) - 16312.50 ლარი;

➡️ ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურეობა (3 ბენეფიციარი) - 750 ლარი.

გააზიარე