ცხელი ხაზი : +995 551 50 22 88 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

მერიის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის აგვისტოს თვის სოციალური პაკეტი

7 სექტემბერი, 2022
 
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის სოციალური პაკეტით, 2022 წლის აგვისტოში, 276 მოქალაქემ ისარგებლა და მასზე 79475 ლარი დაიხარჯა.
კერძოდ:
სამედიცინო დახმარების მუხლი (76 ბენეფიციარი) - 39125ლარი;
შშმ პირთა სოციალური დაცვა (56 ბენეფიციარი) - 7650 ლარი;
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (13 ბენეფიციარი) - 2600 ლარი;
განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა ერთჯერადი სოც. დახმარება (111 ბენეფიციარი) - 17770 ლარი;
იძულებით გადაადგილებულ პირთა სოციალური დაცვა (2 ბენეფიციარი) - 200 ლარი;
ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა სოციალური დაცვა - (5 ბენეფიციარი) - 800 ლარი;
მარტოხელა და მარჩენალდაკარგული მშობლის სოციალური დაცვა (5 ბენეფიციარი) - 700 ლარი;
ხანძრებისა და სტიქიური მოვლენებით მიყენებული ზარალისათვის ოჯახების დახმარება (2 ბენეფიციარი) - 5730 ლარი;
სოციალურად დაუცველი სტუდენტების, ობოლი და მრავალშვილიანი ოჯახის სტუდენტების დახმარება (4 ბენეფიციარი) - 4500 ლარი;
100 წლის უხუცესთა სოციალური დახმარება - 400 ლარი (2 ბენეფიციარი);
დიალეზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე მოქალაქეებზე ყოველთვიურად გასაცემმა თანხამ შეადგინა (სულ - 32 ბენეფიციარი) - 3200 ლარი.
 
 
გააზიარე