Hot line : საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

17 January, 2024
დღეს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა გაიმართა.
საკრებულოს წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები განიხილეს.
დღის წესრიგი:
1.„სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრისა და საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ” სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 23 დეკემბრის №14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ;
მომხსენებელი: მალხაზი ხუციშვილი
2. ,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის, მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 18 იანვრის №2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
მომხსენებელი: მალხაზ სიფრაშვილი, მალხაზი ხუციშვილი

 

Share page