ცხელი ხაზი : (0 355) 23 20 47

მერიის სტრუქტურა

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია

 

 

 

მერი

გიორგი გოგილაშვილი

595300507

მერის პირველი მოადგილე (ვიცე-მერი)

მადონა ბატიაშვილი

591004901

მერის მოადგილე

თეიმურაზ ბალარჯიშვილი

599161855

მერის თანაშემწე

თამთა ზაქარიაშვილი

551170073

მდივან-რეფერანტი

მაგდა ჩუთლაშვილი

599855646

მძღოლი

ოთარი ძნელაშვილი

577621509

მძღოლი

ზაზა ბარნაბიშვილი

593310833

მძღოლი

ბორის კუსრაშვილი

599264655

მძღოლი

გელა შუშტაკაშვილი

577551900

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ინფორმაციულ-ტექნიკურ საკითხებში

ნინო ქადაგიშვილი

595245955

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი ინფორმაციულ ტექნიკურ საკითხებში

გიორგი ბურდულაძე

599264616

 

ადმინისტრაციული სამსახური

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული სამსახურის ხელმძღვანელი

ეკა გულიაშვილი

599855599

მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების უფროსის /

მარიამ შარმიაშვილი

593153915

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში

ნანა დოლენჯაშვილი

599855598

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი .სიღნაღის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მაია ჯანგულაშვილი

551688896

პირველი კატეგორიის  უმცროსი სპეციალისტი . წნორის ადმინისტრაციულ ერთეულში

ლეილა ჯამასპიშვილი

599852376

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი .წნორის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მანანა ჯავაშვილი

598841234

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი .წნორის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მარიამი ცაბუტაშვილი

599855630

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სოფ.ანაგის ადმინისტრაციულერთეულში

მანანა მარტაშვილი

577652516

პირველი კატეგოიის უმცროსი სპეციალისტი სოფ. ვაქირის ადმინისტრაციულ ერთეულში

ნადია ხელაშვილი

595554623

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სოფ. საქობოს ადმინისტრაციულ ერთეულში

ირმა ნადირაძე

577652288

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სოფ. საქობოს ადმიონისტრაციულ ერთეულში

ავთანდილ ვაშაკიძე

577651177

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სოფ. ბოდბისხევის ადმინისტრაციულ ერთეულში

ნინო პაპუაშვილი

595101508

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სოფ. ბოდბისხევის ადმინისტრაციულ ერთეულში

ვახტანგ გოზალიშვილი

577652270

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სოფ. ჯუგაანის ადმინისტრაციულ ერთეულში

იოსებ ცეცხლაძე

599855628

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სოფ. ჯუგაანის ადმინისტრაციულ ერთეულში

ეთერი აბულაშვილი

599855629

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სოფ.ტიბაანის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მაია ნანობაშვილი

595100614

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სოფ. ქვ. მაჩხაანის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მანანა ყატაშვილი

599855651

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სოფ. ქვ. მაჩხაანის ადმინისტრაციულ ერთეულში

ასლან გერლიანი

599855652

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სოფ. ძვ. ანაგის ადმინისტრაციულ ერთეულში

ირმა ღვინიაშვილი

599855638

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სოფ. ბოდბის ადმინისტრაციულ ერთეულსი

გია კოჭლამაზაშვილი

599855659

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სოფ. ბოდბის ადმინისტრაციულ ერთეულში

ნანა კაღაშვილი

577652292

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სოფ. მაღაროს ადმინისტრაციულ ერთეულსი

ნინო ბარნაბიშვილი

599855648

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სოფ. ილიაწმინდის ადმინისტრაციულ ერთეულში

თემური მათეშვილი

577629003

პირველი კატეგორიის უმცროსი  სპაეციალისტი სოფ. ნუკრიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მანანა მოლაშვილი

599855661

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სოფ. მაღაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში

გია უსუფაშვილი

599450941

მერის წარმომადგენელი . სიღნაღის ადმინისტრაციულ ერთეულში

ბესარიონ ხატიაშვილი

599855641

მერის წარმომადგენელი . წნორის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მიხეილი კუტიბაშვილი

599855632

მერის წარმომადგენელი სოფ. ანაგის ადმინისტრაციულ ერთეულში

ზაქარია ალხანაშვილი

597718117

მერის წარმომადგენელი სოფ. ვაქირის ადმინისტრაციულ ერთეულში

ივანე დემეტრაშვილი

551125907

მერის წარმომადგენელი სოფ. საქობოს ადმინისტრაციულ ერთელში

გიგა ბაკაშვილი

599855677

მერის წარმომადგენელი სოფ. ბოდბისხევის ადმინისტრაციულ ერთეულში

ნოდარ ზურაბაშვილი

577652275

მერის წარმომადგენელი სოფ. ჯუგაანის ადმინისტრაციულ ერთეულში

მირიან ალადაშვილი

599855615

მერის წარმომადგენელი სოფ. ტიბაანის ადმინისტრაციულ ერთეულში

ლია მაძღარაშვილი

599855637

მერის წარმომადგენელი სოფ. ქვ. მაჩხაანის ადმინისტრაციულ ერთეულში

ნუგზარი ყატაშვილი

577652260

მერის წარმომადგენელი სოფ. ძვ. ანაგის ადმინისტრაციულ ერთეულში

ზაზა ბეგიაშვილი

599855639

მერის წარმომადგენელი სოფ. ბოდბის ადმინისტრაციულ ერთეულში

ალექსანდრე კოჭლამაზაშვილი

598323111

მერის წარმომადგენელი სოფ. მაღაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში

თენგიზ შაიშმელაშვილი

599855654

მერის წარმომადგენელი სოფ. ილიაწმინდის ადმინისტრაციულ ერთეულში

ივანე ნატროშვილი

599611444

მერის წარმომადგენელი სოფ.ნუკრიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში

რევაზ კრაწაშვილი

599855660

მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი

სოფიკო მჭედლიშვილი-მილაშვილი

599855656

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების საკითხებში

ნათელა შაბალაიძე

599855580

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების საკითხებში

მარინე მირიანაშვილი

599855570

მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი-არქივარიუსი

ხათუნა შიუკაშვილი

599855571

 

ადამიანური რესურსების მართვისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ადამიანური რესურსების მართვისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი

თინათინ ოზბეთელაშვილი

599855581

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ადამიანური რესურსების მართვისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსის /

ია ყანდაშვილი-ჩერქეზიშვილი

577621562

 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში

ია ყანდაშვილი-ჩერქეზიშვილი

577621562

 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში

მარიამ შარმიაშვილი

593153915

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მედიასთან,საზოგადოებასთან ურთიერთობის და საინფორმაციო საკითხებში

ქეთევანი ბეჟიაშვილი

599855583

 

 

 

იურიდიული სამსახური

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის იურიდიული სამსახურის უფროსი

გიორგი ჯანიაშვილი

599434757

სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსის /

ია პაპუაშვილი

599855586

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ია პაპუაშვილი

599855586

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

 

ზედამხედველობისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების

ადმინისტრირების განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირების განყოფილების უფროსი

ნოდარი კორახაშვილი

599855667

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-არქმშენ ინსპექტორი

ბორისი ინაშვილი

599103078

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ზედამხედველობის საკითხებში

ნანა ღვინიაშვილი

599855623

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გადასახადებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირების საკითხებში

ირაკლი მახარაშვილი

599855621

 

შიდა აუდიტის სამსახური

 

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი

ვასილ ბალიაშვილი

599855605

 მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტიმონიტორინგის საკითხებში

ზაქარია ელაშვილი

599181921

 

 

 

 

 

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

პირველადი სტრუქტურული ერტეულის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურისუფროსი

ილია ხუციშვილი

599855595

მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი

რამაზი ტონიკოვი

577959007

მესამე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი

ნუგზარი ყანდაშვილი

558578727

მესამე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი

თამაზ მათეშვილი

577397320

მესამე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი

გიორგი მჭედლიშვილი

577652283

მესამე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი

მამუკა ბაკაშვილი

577625752

მესამე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი

ალექსანდრე ყანდაშვილი

577625767

მესამე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი

თამარ მენთეშაშვილი

599294933

მესამე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი

ნათია კაღაშვილი

598925284

 

კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის კულტურის,განათლების,სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსის /

ხათუნა აღამონაშვილი

577629018

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სპორტის საკითხებში

შოთა ბეჟაშვილი

599855573

მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი კულტურისა და განათლების  საკითხებში

თამარ ჯოხარიძე

595558642

მესამე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხებში

ხათუნა აღამონაშვილი

577629018

 

საფინანსო- საბიუჯეტო  სამსახური

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის საფინანსო-საბიუჯეტო  სამსახურის უფროსი

მალხაზ სიფრაშვილი

599855600

სახაზინო და ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სახაზინო და ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილების უფროსი

გიორგი მერაბიშვილი

599855601

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბუღალტერული აღრიცხვის საკითხებში

ნათელა ნადირაშვილი

599855609

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახაზინო საკითხებში

ნინო ღვინიაშვილი

595902829

ბიუჯეტის დაგეგმარების განყოფილება

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბიუჯეტის დაგეგმარების საკითხებში

მაია ფეიქრიშვილი

599855608

 

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის,

არქიტექტურისა  და ძეგლთა დაცვის სამსახური

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის,არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის უფროსის /

ზურაბი კახეთელიძე

577397338

სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის  განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სივრცითი მოწყობის,არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილების უფროსი

ნოდარ ბაკაშვილი

599855633

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სივრცითი მოწყობის,არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის საკითხებში

ლალი კუდაშვილი

599284854

ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობის  განყოფილება

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობის განყოფილების უფროსი

ზურაბი კახეთელიძე

577397338

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობის განყოფილების უფროსის /

ბადურ მილაშვილი

599855611

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მშენებლობის საკითხებში

ნოდარ დათუკიშვილი

599274753

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის საკითხებში

ვასილ უსუფაშვილი

577621500

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის საკითხებში

ბადურ მილაშვილი

599855611

 

 

 

 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურიმომსახურების სამსახური

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის ხელმძღვანელის /

ლია ბაკაშვილი

599855572

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჯანმრთელობის დაცვის საკითხებში

მაია ყოჩიაშვილი

599177064

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სოციალური მომსახურების საკითხებში

ნათია პაპუაშვილი

599855584

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სოციალური მომსახურების საკითხებში

თამარ ჟუჟუნაშვილი

599855574

 

ეკონომიკის სამსახური

 

ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ეკონომიკის სამსახურის უფროსის /

მალხაზ ქადაგიშვილი

599855613

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი

მალხაზ ქადაგიშვილი

599855613

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქონების მართვის საკითხებში

ვლადიმერ მატიაშვილი

577250506

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სტატისტიკის საკითხებში

ნინო ბეგიაშვილი

577629027

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში

ლალი მჭედლიშვილი

599855606

ტურიზმის, საგარეო ურთიერთობისა და საერთაშორისო პროექტების განყოფილება

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საგარეო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო პროექტების საკითხებში

ნანა ქოქიაშვილი

599795093

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ტურიზმის საკითხებში

ნანა კორაშვილი

599855617

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიტურიზმის საკითხებში

ზურაბ სიფრაშვილი

599759820

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ტურიზმის საკითხებში

მაია ჩერქეზიშვილი

577621501

 

 

შესყიდვების განყოფილება

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის შესყიდვების განყოფილების უფროსი

ანა შაიშმელაშვილი

599855603

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შესყიდვების საკითხებში

მანანა ნასყიდაშვილი

599855607

გააზიარე