ცხელი ხაზი : +995 551 50 22 88 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

აპარატის საშტატო ნუსხა

 
 
 

 

 

                                            

საშტატო ნუსხა

 

 

ორგანიზაცია/სტრუქტურული ქვედანაყოფები:

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო/საკრებულოს პირველადი სტრუქტურული ერთეული

სტატუსი:

შტატიანი თანამშრომელი.

 

 

 

 

N

სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და თანამდებობების დასახელება

საშტატო ერთ. რაოდენობა

გვარი, სახელი

 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 

 

 

 

საკრებულოს პირველადი სტრუქტურული ერთეული

 

 

 

1

სამსახურის ხელმძღვანელი

 1

მოლაშვილი მალხაზ

 

2

უფროსი სპეციალისტი

ადამიანური რესურსების საკითხებში

 1

ყოჩიაშვილი თამარ

 

3

უფროსი სპეციალისტი

იურიდიულ საკითხებში

 1

ფავლენიშვილი ნონა

 

 

 ჯამი

                    3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საკრებულოს პირველადი სტრუქტურული ერთეულის საკრებულოს აპარატის მეორადი სტრუქტურული ერთეული საორგანიზაციო განყოფილება

 

 

 

1

საკრებულოს პირველადი სტრუქტურული ერთეულის საკრებულოს აპარატის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი

 1

ზურაშვილი ლია

 

2

უფროსი სპეციალისტი საორგანიზაციო საკითხებში

 1

ნადირაშვილი ლელა

 

3

უფროსი სპეციალისტი ტექნიკურ საკითხებში

 1

ჩუთლაშვილი ნინო

 

4

უფროსი სპეციალისტი საორგანიზაციო  საკითხებში

 1

ბრეგვაძე თეა

5

უფროსი სპეციალისტი საფინანსო-ეკონომიკურ საკითხებში

 1

აბულაშვილი თამარ

 

 

ჯამი

 5

 

 

 

საკრებულოს პირველადი სტრუქტურული ერთეულის საკრებულოს აპარატის მეორადი სტრუქტურული ერთეული მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების განყოფილება

 

 

 

1

საკრებულოს პირველადი სტრუქტურული ერთეულის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი

 1

ბეჟაშვილი ნანა

 

 

 

 

 

 

2

უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში

 1

დოსმიშვილი ნატალია

 

3

უფროსი სპეციალისტი საკანცელარიო საკითხებში

 1

მეჭურჭლიშვილი ლია

 

 

ჯამი

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
 

 

 

 

გააზიარე