ცხელი ხაზი : +995 551 50 22 88 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

მერიის საშტატო ნუსხა

          სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხ

N

თანამდებობა

საშტატო ერთეულის რაოდენობა

1

მერი

1

2

მერის პირევლი მოადგილე

1

3

მერის მოადგილე

1

 

სულ

3

 

ადმინისტრაციული სამსახური

 

4

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

1

 

ადამიანური რესურსების მართვისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

 

5

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ადამიანური რესურსების მართვისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი

1

6

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვისა საკითხებში

1

7

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მედიასთან, საზოგადოებასთან ურთიერთობის და საინფორმაციო საკითხებში

1

 

სულ განყოფილებაში

3

 

მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილება

 

8

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების უფროსი

1

9

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში

1

10

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- მერის წარმომადგენელი ქ. სიღნაღის   ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

11

 ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- სპეციალისტი ქ. სიღნაღის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

12

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- მერის წარმომადგენელი ქ. წნორის   ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

13

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- სპეციალისტი ქ. წნორის  ადმინისტრაციულ ერთეულში

3

14

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- მერის წარმომადგენელი სოფელ ანაგის   ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

15

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- სპეციალისტი სოფელ ანაგის  ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

16

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- მერის წარმომადგენელი სოფელ ვაქირის   ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

17

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- სპეციალისტი სოფელ ვაქირის  ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

18

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- მერის წარმომადგენელი სოფელ საქობოს    ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

19

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- სპეციალისტი სოფელ საქობოს   ადმინისტრაციულ ერთეულში

2

20

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- მერის წარმომადგენელი სოფელ ბოდბისხევის    ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

21

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- სპეციალისტი სოფელ ბოდბისხევის   ადმინისტრაციულ ერთეულში

2

22

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- მერის წარმომადგენელი სოფელ ჯუგაანის  ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

23

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- სპეციალისტი სოფელ ჯუგაანის  ადმინისტრაციულ ერთეულში

2

24

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- მერის წარმომადგენელი სოფელ ქვ. მაჩხაანის   ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

25

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- სპეციალისტი სოფელ ქვ. მაჩხაანის   ადმინისტრაციულ ერთეულში

3

26

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- მერის წარმომადგენელი სოფელ ძვ. ანაგის   ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

27

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- სპეციალისტი სოფელ ძვ. ანაგის  ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

28

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- მერის წარმომადგენელი სოფელ ტიბაანის   ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

29

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- სპეციალისტი სოფელ ტიბაანის   ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

30

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- მერის წარმომადგენელი სოფელ ბოდბის    ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

31

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- სპეციალისტი სოფელ ბოდბის  ადმინისტრაციულ ერთეულში

2

32

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- მერის წარმომადგენელი სოფელ მაღაროს   ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

33

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- სპეციალისტი სოფელ მაღაროს  ადმინისტრაციულ ერთეულში

2

34

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- მერის წარმომადგენელი სოფელ ილიაწმინდის   ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

35

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- სპეციალისტი სოფელ ილიაწმინდის   ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

36

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- მერის წარმომადგენელი სოფელ ნუკრიანის   ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

37

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი- სპეციალისტი სოფელ ნუკრიანის  ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

 

სულ განყოფილებაში

39

 

მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების განყოფილება

 

38

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი

1

39

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების საკითხებში

1

40

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მოქალაქეთა მომსახურების საკითხებში

1

41

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-არქივარიუსი

1

 

სულ განყოფილებაში

4

 

სულ სამსახურში

47

 

იურიდიული სამსახური

 

42

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის იურიდიული სამსახურის უფროსი

1

 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილება

 

43

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი

1

44

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

 

სულ განყოფილებაში

2

 

ზედამხედველობისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირების განყოფილება

 

45

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების განყოფილების უფროსი

1

46

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ზედამხედველობის საკითხებში

1

47

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გადასახადებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირების საკითხებში

1

48

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი-არქმშენ-ინსპექტორი

1

49

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ზედამხედველობის საკითხებში

1

 

სულ განყოფილებაში

5

 

სულ სამსახურში

8

 

შიდა აუდიტის სამსახური

 

50

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი

1

51

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მონიტორინგის საკითხებში

1

 

სულ სამსახურში

2

 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

52

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურის უფროსი

1

 

ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების  განყოფილებ

 

53

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების  განყოფილების უფროსი

1

54

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჯანმრთელობისა  სოციალური მომსახურების საკითხებში

2

55

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - ზოგადი სოც.მუშაკი

1

 

სულ განყოფილებაში

4

 

ბავშვთა უფლებათა დაცვის  განყოფილება

 

56

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ბავშვთა უფლებათა დაცვის   განყოფილების უფროსი

1

57

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბავშვთა დაცვის საკითხებში (სოც.მუშაკი)

2

58

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (ფსიქოლოგი)

1

 

სულ განყოფილებაში

4

 

სულ სამსახურში

9

 

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

 

59

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის უფროსი

1

60

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

1

61

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

7

 

სულ სამსახურში

9

 

კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

 

62

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი

1

63

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი კულტურისა და განათლების საკითხებში

1

64

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სპორტის საკითხებში

1

65

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი კულტურისა და განათლების საკითხებში

1

66

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ახალგაზრდულ საკითხებში

1

 

სულ სამსახურში

5

 

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

 

67

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი

1

 

ბიუჯეტის დაგეგმარების განყოფილება

 

68

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ბიუჯეტის დაგეგმარების განყოფილების უფროსი

1

69

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბიუჯეტის დაგეგმარების საკითხებში

1

 

სულ განყოფილებაში

2

 

სახაზინო და ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილება

 

70

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სახაზინო და ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილების უფროსი

1

71

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახაზინო და ბუღალტრული აღრიცხვის საკითხებში

2

 

სულ განყოფილებაში

3

 

სულ სამსახურში

6

 

ეკონომიკის სამსახური

 

72

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ეკონომიკის სამსახურის უფროსი

1

 

ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება

 

73

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ქონების მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი

1

74

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქონების მართვის საკითხებში

1

75

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სტატისტიკის საკითხებში

1

76

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში

1

 

სულ განყოფილებაში

4

 

ტურიზმის, საგარეო ურთიერთობისა და საერთაშორისო პროექტების  განყოფილება

 

77

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ტურიზმის განყოფილების უფროსი

1

78

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საგარეო ურთიერთობისა და საერთაშორისო პროექტების საკითხებში

1

79

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ტურიზმის საკითხებში

2

80

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ტურიზმის საკითხებში

1

 

სულ განყოფილებაში

5

 

შესყიდვების განყოფილება

 

81

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის შესყიდვების განყოფილების უფროსი

1

82

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შესყიდვების საკითხებში

1

 

სულ განყოფილებაში

2

 

სულ სამსახურში

12

 

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

 

83

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის უფროსი

1

 

სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის  განყოფილება

 

84

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის  განყოფილების უფროსი

1

85

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სივრცითი მოწყობისა და მშენებლობის საკითხებში

1

86

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის საკითხებში

1

 

სულ განყოფილებაში

3

 

ინფრასტრუქტურის განყოფილება

 

87

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი

1

 

 

 

88

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის საკითხებში

2

89

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის საკითხებში

2

 

სულ განყოფილებაში

5

 

სულ სამსახურში

9

 

სულ მერიაში

110

 

გააზიარე