ცხელი ხაზი : (0 355) 23 20 47 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

მერიის საშტატო ნუსხა

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხა

 

 

სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და თანამდებობების დასახელება

საშტატო ერთ. რაოდენობა

 

მერი

1

 

მერის პირველი მოადგილე

1

 

მერის  მოადგილე

1

 

ჯამი

3

 

ადმინისტრაციული სამსახური

 

 

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

1

 

ადამიანური რესურსების მართვისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

 

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ადამიანური რესურსების მართვისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების  უფროსი

1

 

მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი მედიასთან, საზოგადოებასთან ურთიერთობის და საინფორმაციო საკითხებში

1

 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში

1

 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვისა საკითებში

1

 

სულ განყოფილებაში

4

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილება

 

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის  მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების უფროსი

1

 

მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი ადმინისტრაციულ ერთეულებთან ურთიერთობის საკითხებში

1

 

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ქალაქ სიღნაღის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

 

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი ქალაქ წნორის ადმინისტრაციულ ერთეულში

3

 

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სოფელ ანაგის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

 

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სოფელ ვაქირის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

 

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სოფელ საქობოს ადმინისტრაციულ ერთეულში

2

 

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სოფელ ბოდბისხევის ადმინისტრაციულ ერთეულში

2

 

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სოფელ ჯუგაანის ადმინისტრაციულ ერთეულში

2

 

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სოფელ ტიბაანის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

 

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სოფელ ქვემო მაჩხაანის ადმინისტრაციულ ერთეულში

3

 

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სოფელ ძვ.ანაგის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

 

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სოფელ ბოდბის ადმინისტრაციულ ერთეულში

2

 

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სოფელ მაღაროს ადმინისტრაციულ ერთეულში

2

 

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სოფელ ილიაწმინდას ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

 

პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი სოფელ ნუკრიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში

1

 

პირველი კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი - მერის წარმომადგენელი  შესაბამის  ადმინისტრაციულ ერთეულში

14

 

სულ  განყოფილებაში

39

 

მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების განყოფილება

 

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი

1

 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების საკითხებში

2

 

მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი-არქივარიუსი

1

 

სულ განყოფილებაში

4

 

სულ სამსახურში

48

 

იურიდიული სამსახური

 

 

პირველადი  სტრუქტურული  ერთეულის  იურიდიული სამსახურის უფროსი

1

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეული - სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილება

 

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სამართლებრივი მომსახურების განყოფილების უფროსი

1

 

მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი

2

 

სულ განყოფილებაში

3

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობისა და ადგილობრივი  მოსაკრებლებისადმინისტრირების  განყოფილება

 

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ზედამხედველობისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირების განყოფილების უფროსი

1

 

მესამე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი- არქმშენ-ინსპექტორი

1

 

მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი  ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა  ზედამხედველობის  საკითხებში

1

 

მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი გადასახადებისა და ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირების საკითხებში

1

 

სულ განყოფილებაში

4

 

სულ  სამსახურში

8

 

შიდა აუდიტის სამსახური

 

 

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი

1

 

 მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი მონიტორინგის საკითხებში

1

 

სულ სამსახურში

2

 

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახური

 

 

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების  სამსახურის უფროსი

1

 

ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების განყოფილება

 

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის  ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების განყოფილების  უფროსი

1

 

მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი სოციალური მომსახურების საკითხებში

2

 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჯანმრთელობის დაცვის საკითხებში

1

 

სულ სამსახურში

5

 

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

 

 

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის უფროსი

1

 

მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი

1

 

მესამე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი

7

 

სულ სამსახურში

9

 

კულტურის, განათლებისსპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

 

 

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის კულტურის, განათლების,  სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა  სამსახურის უფროსი

1

 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სპორტის  საკითხებში

1

 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი კულტურისა და განათლების საკითხებში

1

 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ახალგაზრდულ საკითხებში

1

 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი კულტურისა და განათლების საკითხებში

1

 

სულ სამსახურში

5

 

საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახური

 

 

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი

1

 

ბიუჯეტის დაგეგმარების განყოფილება

 

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ბიუჯეტის დაგეგმარების განყოფილების უფროსი

1

 

მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი ბიუჯეტის დაგეგმარების საკითხებში

1

 

სულ  განყოფილებაში

2

 

სახაზინო და ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილება

 

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის   სახაზინო და ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილების უფროსი

1

 

მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი ბუღალტრული აღრიცხვის საკითხებში

1

 

მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი სახაზინო საკითხებში

1

 

ჯამი განყოფილებაში

3

 

სულ  სამსახურში

6

 

ეკონომიკის სამსახური

 

 

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ეკონომიკის სამსახურის უფროსი

1

 

ქონების  მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება

 

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის   ქონების  მართვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი

1

 

მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი  ქონების მართვის საკითხებში

1

 

მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი სტატისტიკის საკითხებში

1

 

მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში

1

 

სულ განყოფილებაში

4

 

ტურიზმის, საგარეო ურთიერთობისა და საერთაშორისო პროექტების  განყოფილება

 

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის  ტურიზმის, საგარეო ურთიერთობისა და საერთაშორისო პროექტების განყოფილების უფროსი

1

 

მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი  საგარეო ურთიერთობისა და საერთაშორისო პროექტების საკითხებში

1

 

მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი  ტურიზმის საკითხებში

2

 

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ტურიზმის საკითხებში

1

 

სულ  განყოფილებაში

5

 

შესყიდვების განყოფილება

 

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის   შესყიდვების განყოფილების უფროსი

1

 

მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი შესყიდვების საკითხებში

1

 

სულ განყოფილებაში

2

 

სულ  სამსახურში

12

 

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური

 

 

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ინფრასტრუქტურის, სიცრცითი მოწყობის, მშენებლობის, არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის სამსახურის უფროსი

1

 

არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილება

 

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის  არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილების უფროსი

1

 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი არქიტექტურისა და ძეგლთა დაცვის საკითხებში

1

 

სულ განყოფილებაში

2

 

სივრცითი მოწყობის, მშენებლობისა და ინფრასტრუქტურის განყოფილება

 

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის   სივრცითი მოწყობის, მშენებლობისა და ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი

1

 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სივრცითი მოწყობისა და მშენებლობის საკითხებში

2

 

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის საკითხებში

1

 

სულ განყოფილებაში

4

 

სულ  სამსახურში

7

 

მერიის სტრუქტურა ჯამში

105

გააზიარე