ცხელი ხაზი : +995 551 50 22 88 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საკრებულოს აპარატი

საკრებულოს აპარატის ფუნქციაა უზრუნველყოს საკრებულოს, საკრებულოს კომისიების, საკრებულოს ფრაქციების, საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფების და საკრებულოს თანამდებობის პირების ეფექტური საქმიანობისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა, გაუწიოს დახმარება საკრებულოს წევრებს მათი უფლებამოსილების განხორციელებაში, მიაწოდოს ინფორმაცია მოსახლეობას საკრებულოსა და საკრებულოს თანამდებობის პირების საქმიანობის შესახებ, ორგანიზაციულად უზრუნველყოს მოქალაქეთა ურთიერთობა საკრებულოსა და საკრებულოს თანამდებობის პირებთან.

აპარატი წარმოადგენს თვითმმართველი ერთეულის მუდმივმოქმედი, მუდმივ  და ანაზღაურებად შტატების საფუძველზე შექმნილ ორგანოს.

 

 

 

N

სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და თანამდებობების დასახელება

საშტატო ერთ. რაოდენობა

გვარი, სახელი

ტელეფონის

ნომერი

 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

 

 

 

 

 

საკრებულოს პირველადი სტრუქტურული ერთეული

 

 

 

 

1

სამსახურის ხელმძღვანელი

 1

მოლაშვილი მალხაზ

599855699

 

2

უფროსი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში

 1

ყოჩიაშვილი თამარი

599855704

 

უფროსი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში

 1

 ფავლენიშვილი ნონა

599855701

 

 

 

 

 

 

 

საკრებულოს პირველადი სტრუქტურული ერთეულის საკრებულოს აპარატის მეორადი სტრუქტურული ერთეული საორგანიზაციო განყოფილება

 

 

 

 

1

საკრებულოს პირველადი სტრუქტურული ერთეულის საკრებულოს აპარატის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი

 1

ზურაშვილი ლია

 599855705

 

2

უფროსი სპეციალისტი საორგანიზაციო საკითხებში

 1

ნადირაშვილი ლელა

 599855664

 

3

უფროსი სპეციალისტი ტექნიკურ საკითხებში

 1

ჩუთლაშვილი ნინო

 599855681

 

4

უფროსი სპეციალისტი, ფილოლოგი

 1

მანიჟაშვილი ნანა

 599519107

 

5

უფროსი სპეციალისტი საფინანსო-ეკონომიკურ საკითხებში

 1

აბულაშვილი თამარი

 599855690

 

 

 

 

 

 

საკრებულოს პირველადი სტრუქტურული ერთეულის საკრებულოს აპარატის მეორადი სტრუქტურული ერთეული მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების განყოფილება

 

 

 

 

1

საკრებულოს პირველადი სტრუქტურული ერთეულის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი

 1

ბეჟაშვილი ნანა

 599855675

 

2

უფროსი სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში

 1

დოსმიშვილი ნატალია

 599855670

 

3

უფროსი სპეციალისტი საკანცელარიო საკითხებში

 1

მეჭურჭლიშვილი ლია

 599855668

 

4 შტატგარეშე მოსამსახურე, (მძღოლი)1კვირიკაშვილი დავითი          595782141 

 5  შტატგარეშე მოსამსახურე, (მდივანი)                 1               ნანობაშვილი მაკა                     599855672

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გააზიარე