ცხელი ხაზი : საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
მუნიციპალიტეტისთვის დაქვემდებარებული იურიდიული პირები
საჯარო ინფორმაცია

მუნიციპალიტეტისთვის დაქვემდებარებული იურიდიული პირები

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული)

იურიდიული პირების საკონტაქტო ინფორმაცია

 

()იპ  „სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო  და საგანმანათლებლო მომსახურების ცენტრი

ხელმძღვანელი: ნათელა ნადიკაშვილი

მის: ქ. სიღნაღი, დავით აღმაშენებლის მოედანი N2

ელექტრონული ფოსტის მისამართი - natianadikashvili@yahoo.com

ტელეფონი - 599 85 23 80

 

()იპსიღნაღის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი

ხელმძღვანელი: შოთა ბეგიაშვილი

მის: ქ. სიღნაღი, დავით აღმაშენებლის მოედანი N2

ელექტრონული ფოსტის მისამართი - kompleqsurisasportoskola@gmail.com  

ტელეფონი - 595 07 45 33

 

()იპსიღნაღის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება

დირექტორი: თინათინ ბეგიაშვილი

მის: ქ. სიღნაღი, ოთარ ჭილაძის ქ.  N13

ელექტრონული ფოსტის მისამართი - bagebisgaertianeba@mail.ru

ტელეფონი - 577 65 09 06

 

()იპსიღნაღის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო (სახელოვნებო) სკოლების გაერთიანება

დირექტორი: ლალი ფოლადაშვილი

მის: ქ. სიღნაღი, ერეკლე მეორეს ქ.  N5

ელექტრონული ფოსტის მისამართი - gaertianeba2015@gmail.com  

ტელეფონი - 551 09 11 91

 

()იპსიღნაღის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი

დირექტორი: ნელი დალაქიშვილი

მის: ქ. წნორი, შოთა რუსთაველის ქ.  N39

ელექტრონული ფოსტის მისამართი - nelidalaqishvili@yahoo.com

ტელეფონი - 599 85 23 82

 

()იპსიღნაღის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი

დირექტორი: თენგიზ მოსულიშვილი

მის: ქ. წნორი, შოთა რუსთაველის ქ.  N39

ელექტრონული ფოსტის მისამართი - tengo.mosulishvili@gmail.com

ტელეფონი - 558 30 30 40

 

()იპკომუნალური 1“

დირექტორი: ბერდო ასანიშვილი

მის: ქ. სიღნაღი, დავით აღმაშენებლის მოედანი N2

ელექტრონული ფოსტის მისამართი - komunaluri1@mail.ru

ტელეფონი - 599 855 644

 

()იპსიღნაღის მუნიციპალიტეტის უფასო სასადილო

დირექტორი: ქეთევან ნადირაშვილი

მის: ქ. სიღნაღი, დავით აღმაშენებლის მოედანი N2

ელექტრონული ფოსტის მისამართი - ufasosasadilo2018@gmail.com

ტელეფონი - 577 74 79 46

 

()იპსიღნაღის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი

დირექტორი: მურად ვაშაკიძე

მის: ქ. სიღნაღი, დავით აღმაშენებლის მოედანი N6

ელექტრონული ფოსტის მისამართი - signagiskulturiscentri@gmail.com

ტელეფონი - 599 85 23 86

გააზიარე