ცხელი ხაზი : +995 551 50 22 88 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

რიგგარეშე სხდომა - სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

9 ნოემბერი, 2022
დღეს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა გაიმართა, საკრებულოს წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული შემდეგი საკითხები განიხილეს
დღის წესრიგი:
1. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის ზურაბ მინდორაშვილის კომისიის თავმჯდომარის უფლებამოსილების შეწყვეტის ცნობად მიღების შესახებ;
მომხსენებელი: მზია სუხიშვილი
2. ,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის შემადგენლობის ცნობად მიღების შესახებ” სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის #:გ-55.552133744 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ;
მომხსენებელი: მზია სუხიშვილი
3. ,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის წევრთა რაოდენობის განსაზღვრისა და კომისიებში ფრაქციათა პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის #:გ-55.552133728 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ.
მომხსენებელი: მზია სუხიშვილი
4. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ.
მომხსენებელი: მზია სუხიშვილი

 

 

გააზიარე