ცხელი ხაზი : +995 551 50 22 88 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საკრებულოს სხდომა - სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო - 28.05.2021

28 May, 2021

დღეს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართა.

საკრებულოს სხდომა, კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით, მაქსიმალურად უსაფრთხო ზომების გათვალისწინებით ჩატარდა. სხდომაზე, დეპუტატებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხები განიხილეს.

დღის წესრიგი:

1. .სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების ანგარიშის დამტკიცებისა და შეფასების შესახებ;

მომხსენებელი: მალხაზი ხუციშვილი, მალხაზ სიფრაშვილი.

2. ,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 დეკემბრის #14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.;

მომხსენებელი: მალხაზი ხუციშვილი, მალხაზ სიფრაშვილი.

3. . ა(ა)იპ ,,კომუნალური“ -ს დირექტორის ჯონდო გელაშვილის 2020 წლის ანგარიშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ;

მომხსენებელი: ჯონდო გელაშვილი, გოჩა შანშაშვილი.

4. .ა(ა)იპ ,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი“-ს დირექტორის მურად ვაშაკიძის 2020 წლის ანგარშის მოსმენისა და შეფასების შესახებ;

მომხსენებელი: მურად ვაშაკიძე, ნანა ნანობაშვილი.

5. საპრივატიზაციო ობიექტის ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ;

მომხსენებელი: მალხაზ ქადაგიშვილი, გოჩა ტოკლიკიშვილი. 

6. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღაროში მდებარე შენობა-ნაგებობის(ს/კ №56.11.45.018, ადმინისრაციული შენობა) პირველ სართულზე ერთი ოთახის,14.88 კვ.მ -ის პირდაპირი განკარგვის წესით სასყიდლით სარგებლობის უფლებით (იჯარით) გადაცემასა და საიჯარო ქირის საფასურზე თანხმობის მიცემის შესახებ;

მომხსენებელი: მალხაზ ქადაგიშვილი, გოჩა ტოკლიკიშვილი.

7. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების 2021-2023 წლების სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ.

მომხსენებელი: სალომე კიკილაშვილი, ნანა ნანობაშვილი.

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებიდან მოიხსნა ერთი საკითხი - ,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსის ვასილ ბალიაშვილის 2020 წლის ანგარიში მოსმენისა და შეფასების შესახებ“ 

 

გააზიარე